ช่วยแต่งคำขวัญวันแม่ให้หน่อยครับ

(1/1)

cha:
ช่วยแต่งคำขวัญวันแม่ให้ผมหน่อยนะะะะะะ

แสงจันทร์:
 
                                                  แม่  
              ตื่น ขึ้นมาแต่เช้า  แม่หุ่งข้าวต้มปลา  จวนจะได้เวลา ไปท้องนา อีกครา
      ทุกวันคืนแม่อยู่ด้วยความหวัง    ดังแสงทองส่องฟ้า  ลูกแม่นั้นไปศึกษา
      ในสังคมชาวกรุง...ตาแม่มองลูกรัก  วันที่เจ้าจากไป แม่เคยทุกข์ทนเพียงใด
      แล  ลูกไกล อกตรม  เมื่อลูกจบจากการศึกษา แม่คอยตั้งตาชื่นชม
      ลูกอย่าหลง ระเริง  สังคม จงหวนคืนบ้านนา....นาก็คือความหวัง
      ดัง  ชีวิตจิตใจ  จนเดือนดับลับร่วงไป  ไกลหนทางลูกจร
      ม่านเมฆบดบังนัยตา  สาริกา ไม่คืนกลับคอน  ทุกคืนวันแม่มิได้หลับนอน
      คอยเจ้าย้อนบ้านนา...
              ตื่นขึ้นมาแต่เช้า  แม่หุ่งข้าวต้มปลา  ดูแสงทองส่องมา
        ไปท้องนาอีกที  ทุกวันคืนแม่ ก็ยังเฝ้าหวัง  หวัง ถึงวันสุดท้าย
        รอจนแม่ถึงวันสิ้นใจ  คงได้พบลูกชาย...

             
                                                              ที่มา :  เพลงของแฮมเมอร์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ